Pravno obvestilo
Pojem spletišče za namene tega pravnega obvestila zajema vse spletne strani v okviru domenskega prostora www.zalozbabp.si in vse vsebine predstavljene v okviru le-teh spletnih strani, kolikor ni drugače določeno. Z vstopom in uporabo spletišča brez pridržkov ali omejitev pristajate na pogoje uporabe spletnih strani in vsebin, kot so določeni v nadaljevanju ali morebitnih dodatnih pogojih uporabe, navedenih ob posameznih vsebinah in se zavezujete, da jih boste ustrezno spoštovali. Pogoji uporabe spletišča se lahko spremenijo kadarkoli brez predhodnega obvestila, zato vam svetujemo, da pogoje uporabe preberete vsakič, ko obiščete to spletno stran. Prav tako se lahko spremenijo vse ali katerakoli vsebina na spletišču.
Omejitev odgovornosti
Informacije in gradiva na spletišču so informativne narave in v nobeni obliki ne morejo in ne predstavljajo kakršnekoli prodajne ponudbe in niso pravno zavezujoče. Založba BP se bo trudila za pravilnost, ažurnost in popolnost vsebovanih podatkov, vendar ne more prevzeti nikakršne odgovornosti o njihovi pravilnosti, ažurnosti in popolnosti. Prav tako Založba BP ne more prevzeti nikakršne odgovornosti za morebitno nedelovanje spletišča ali za nemožnost uporabe posameznih informacij. Navedeno velja tudi za morebitne cene izdelkov ali storitev, ki so lahko samo informativne narave in ne predstavljajo ponudbe podjetja Založba BP. Založba BP se bo trudila za nemoteno delovanje spletišča in si pridržuje pravico, da lahko spletišče kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni. Založba BP ni odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe spletne strani ali nezmožnosti uporabe le-te.
Omejitev uporabe informacij in gradiv
Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletišču izključno za svojo osebno rabo, v nespremenjeni obliki. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsaka druga oblika uporabe vsebin spletišča (na primer kopiranje, reproduciranje, ponovno objavljanje, spreminjanje, distribuiranje, prevajanje, elektronska obdelava) v komercialne namene je brez predhodnega pisnega dovoljenja podjetja Založba BP prepovedana.
Varstvo podatkov
Kakršnekoli podatki, ki jih Založba BP pridobi na kakršenkoli način preko spletišča, so namenjeni izključno za lastne potrebe podjetja Založba BP. V primeru zbiranja osebnih podatkov je uporabnik na to v vsakem posameznem primeru opozorjen in je pri tem namen zbiranja podatkov tudi naveden. Vse take osebne podatke Založba BP varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 
Spletna trgovina